Ontwerp Plan van scholen 2006–2007–2008

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-07-2008

Ontwerp Plan van scholen 2006–2007–2008

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 65, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties;

Na overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met inachtneming van de vóór 1 januari 2005 ingediende aanvragen;

Besluit:

[Vervallen per 01-08-2008]

Vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Plan van Scholen 2006–2007–2008;

Te bepalen dat het aan het Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2008]

Volg-

nr

Onderwijssoort

Onderdeel van school/scholengemeenschap1

Plaats van vestiging

Rechtspersoon

Richting

Stichtingsnorm

Jaartal

Bijzonderheden

01

Atheneum

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

255

 

Passende huisvesting ontbreekt

02

Havo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

270

 

Passende huisvesting ontbreekt

03

Mavo

Atheneum/havo/mavo

Wierden

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

195

 

Passende huisvesting ontbreekt

04

Vbo grafische techniek

Atheneum/havo/mavo/vbo/lwoo

Zaanstad

Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad

OP

160

2006

 

05

Vbo grafische techniek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Almere

Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere

OP

160

 

Passende huisvesting ontbreekt

06

Vbo consumptief

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Sneek

Stichting CVO Zuid-West Fryslan

PC

160

 

Passende huisvesting ontbreekt

07

Vbo transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Utrecht

Bestuurscommissie Voortgezet Onderwijs Utrecht

OP

160

2006

 

08

Vbo transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Roermond

Stichting Onderwijs Midden Limburg

RK

160

2006

 

09

Vbo transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Roermond

Stichting Onderwijs Midden Limburg

RK

160

2006

 

10

Vbo transport en logistiek

Lyceum/havo/mavo/vbo/lwoo

Brielle

Gemeente Brielle

OP

160

2006

 

11

Atheneum

Atheneum/havo

Breda

Stichting Magical Education

AB

255

2006

 

12

Havo

Atheneum/havo

Breda

Stichting Magical Education

AB

270

2006

 

13

Atheneum

Atheneum/havo/mavo/vbo

Den Haag

Stichting IBN Ghaldoun

Isl

255

 

Passende huisvesting ontbreekt

14

Havo

Atheneum/havo/mavo/vbo

Den Haag

Stichting IBN Ghaldoun

Isl

270

 

Passende huisvesting ontbreekt

15

Mavo

Atheneum/havo/mavo/vbo

Den Haag

Stichting IBN Ghaldoun

Isl

195

 

Passende huisvesting ontbreekt

16

Vbo administratie

Atheneum/havo/mavo/vbo

Den Haag

Stichting IBN Ghaldoun

Isl

160

 

Passende huisvesting ontbreekt

17

Vbo verzorging

Atheneum/havo/mavo/vbo

Den Haag

Stichting IBN Ghaldoun

Isl

160

 

Passende huisvesting ontbreekt

  1. Aangegeven is de samenstelling van de scholengemeenschap die ontstaat bij bekostiging van de gevraagde school of afdeling

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina