Regeling afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Montferland

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 10-11-2005 t/m 31-07-2008

Regeling afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Montferland

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 156, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de basisscholen in de gemeente Montferland worden de navolgende opheffingsnormen voor de gebiedsdelen vastgesteld. Deze opheffingsnorm komt in de plaats van de opheffingsnorm die voor de gemeente Montferland is vastgesteld in de regeling ‘Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in 2006’ met kenmerk CFI/BPO/2005-170933 M.

Gemeente

Gebied 1

Opheffingsnorm

Gebied 2

Opheffingsnorm

Montferland

Bergh

69

Didam

108

Artikel 2. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2008]

De in artikel 1 genoemde opheffingsnormen gelden vanaf 1 januari 2006 tot 1 augustus 2008.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van publicatie in de Staatscourant.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Montferland’.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina