Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2006 in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2005

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 24-12-2006 t/m 31-07-2013

Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2006 in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2005

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de volgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld:

Gemeentenaam

Gemeentecode

Opheffingsnorm

Stichtingsnorm

Aalten

0197

76

200

Alkemade

0483

113

200

Berkelland

1859

49

200

Best

0753

140

233

Bronckhorst

1876

43

200

Deventer

0150

125

208

Doetinchem

0222

127

212

Oost Gelre

0240

93

200

Hellendoorn

0163

69

200

Jacobswoude

0645

78

200

Leiderdorp

0547

181

302

Leidschendam-Voorburg

1916

172

287

Lochem

0262

46

200

Montferland

1955

82

200

Oude Ysselstreek

1509

79

200

Rotterdam

0599

183

305

Son en Breugel

0848

119

200

Wierden

0189

72

200

Zevenaar

0299

111

200

Zutphen

0301

150

250

Artikel 2. In-de-plaats-treding

[Vervallen per 01-08-2013]

De in artikel 1 bedoelde normen treden met ingang van 1 januari 2006 in de plaats van de normen die voor de bij de herindeling betrokken gemeenten zijn vastgesteld in bijlage 1 en 2 van de regeling: ‘Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003’ (van 18 oktober 2002 met kenmerk CFI/BPO-2002/82956, zoals gepubliceerd in Gele Katern nummer 24 van 30 oktober 2002).

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2006 in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2005’.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina