Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2006 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie tot uitvoering van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Artikel 1

  • 1 Het normbedrag dat geldt voor de bepaling van de hoogte van het voorschot dat in elk kwartaal wordt verstrekt aan door de raad ingeschreven advocaten wordt vastgesteld op € 669,–.

  • 2 Het kwartaalvoorschot bedraagt niet meer dan € 41.800,–.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2006 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 oktober 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur

Toegang rechtsbestel,

A.E.M. Horbach

Terug naar begin van de pagina