Regeling bepalingen aan griffier ex. artikel 3, eerste lid, Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen

Geldend van 17-06-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 12 oktober 2005, nr. 5379371/05/6, houdende bepalingen met betrekking tot de uitreiking van gerechtelijke mededelingen aan de griffier

Artikel 1

Artikel 3, eerste lid, van het Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen is van toepassing op alle gevallen waarin een gerechtelijke mededeling uitgaat van:

  • a. het landelijk parket;

  • b. het functioneel parket;

  • c. het Centraal Justitieel Incassobureau, namens het openbaar ministerie;

  • d. de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina