Instellingsbesluit Commissie voorbereiding invoering Medefinancieringsstelsel

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-10-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 12 oktober 2005, nr. DSI/MY-470/05, tot instelling van een commissie ter voorbereiding van de invoering van het Medefinancieringsstelsel

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Er is een Commissie voorbereiding invoering Medefinancieringsstelsel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De commissie is belast met de voorbereiding van de invoering van het Medefinancieringsstelsel als bedoeld in het Concept Beleidskader Medefinanciering, dat is toegezonden aan de Tweede Kamer op 22 december 2004 (met kenmerk DSI-077/04).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De commissie brengt de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking daartoe voor 1 december 2005 advies uit over het beoordelingskader en aanvraagstramien, inclusief allocatiemodel.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

De commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. L. Bikker

Lid: Dhr. H. Opschoor

Lid: Mw. I.S.A. Baud

Lid: Dhr. J. van der Veen

Lid: Mw. J.M. de Vries

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.

  • 2 De minister voegt aan de commissie een secretariaat toe.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 oktober 2005. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Van dit besluit wordt mededeling in de Staatscourant gedaan.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina