Regeling examens scheepvaartverkeersdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Regeling houdende bepalingen met betrekking tot de examens scheepvaartverkeersdienst (Regeling examens scheepvaartverkeersdienst)

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

§ 2. Aanmelden en oproepen voor het examen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Om te worden toegelaten tot het landelijk examen of een onderdeel daarvan, legt de kandidaat bij de aanmelding de volgende bescheiden over:

    • a. een niet eerder dan zes maanden voor de aanvraag afgegeven gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie personen;

    • b. twee goedgelijkende pasfoto’s, aan de achterkant voorzien van naam, voorletters en geboortedatum, en, indien van toepassing,

    • c. deelcertificaten of bewijzen van vrijstelling.

  • 2 Om te worden toegelaten tot een regionaal examen of een onderdeel daarvan legt de kandidaat het basisdiploma en het bijbehorende boekje ‘VTS-kwalificatie’ over.

  • 3 Om te worden toegelaten tot een herhalingstoets legt de kandidaat het boekje ‘VTS-kwalificatie’ over.

Hoofdstuk 3. Het landelijk examen

[Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 4. De regionale examens

[Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 5. Bijlage bij artikel 23 van de Regeling examens scheepvaartverkeersdienst

[Vervallen per 06-07-2010]

Vrijstelling van het afleggen van een deelexamen of een examen in een module van een deelexamen van het landelijk examen.

Bijlage 6. Bijlage bij artikel 23 van de Regeling examens scheepvaartverkeersdienst

[Vervallen per 06-07-2010]

Vrijstelling van het afleggen van een deelexamen of een examen in een module van een deelexamen van een regionaal examen.
Terug naar begin van de pagina