Regeling vaststelling standaardpremie 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2005, nr. Z/F-2620417, houdende vaststelling van de standaardpremie 2006 (Regeling vaststelling standaardpremie 2006)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina