Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van 8 oktober 2005 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 1 juli 2005, nr. 5360972/05/6;

Gelet op artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;

De Raad van State gehoord (advies van 8 augustus 2005, nr. W03.05.0290/I);

Gezien het nader rapport van van Onze Minister van Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 september 2005, nr. 5371597/05/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Een wijziging in de hoogte van de sanctie heeft geen gevolgen voor gedragingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 oktober 2005

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de achtste november 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina