Vaststellingsbesluit Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en wijziging Besluit trekkende [...] WPO (vaststelling vernieuwde kerndoelen basisonderwijs)

Geldend van 22-03-2006 t/m heden

Besluit van 8 oktober 2005, houdende de vaststelling van vernieuwde kerndoelen voor het basisonderwijs (Besluit vernieuwde kerndoelen WPO) en houdende wijziging van het Besluit trekkende bevolking WPO in verband met de vaststelling van vernieuwde kerndoelen voor het basisonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2005, nr. WJZ/2005/29152 (2623), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 9, vijfde lid, en 185, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 10 augustus 2005, nr. W05.05.0301/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 oktober 2005, nr. WJZ/2005/42840 (2623), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 oktober 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de derde november 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina