Wet verplichte beroepspensioenregeling

Geldend van 13-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0018831
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties
 3. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
 4. Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015
 5. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 6. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 7. Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
 8. Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie
 9. Besluit introductie premiepensioeninstellingen
 10. Besluit marktmisbruik Wft
 11. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 12. Besluit uitvoering verordening marktmisbruik
 13. Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen
 14. Besluit vaststelling tijdstip bedoeld in artikel 220a, achtste lid, Pensioenwet en artikel 214, tiende lid, Wet verplichte beroepspensioenregeling
 15. Mededeling gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 januari 2018
 16. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 17. Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling
 18. Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015
 19. Wijzigingsbesluit Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (vaststelling parameters voor fondsen)
 20. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.11
 2. Algemeen machtigingsbesluit SER
  Artikel: 4
 3. Beleidsregel geschiktheid 2012
  Artikel: 1.1
 4. Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling, aangepaste versie
  Teksten: tekst, tekst
 7. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 1
 8. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 31f
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
  Artikel: 1
 10. Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
  Bijlagen: 1, 2
 11. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
  Artikel: 1
 12. Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
  Artikel: 32
 13. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 13, 35, 36, 51a
 14. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 15. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikelen: 2a, 6, 24, 52, 53, 55, 59, 65, 72, 73, 93a, 94, 95
 16. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 17. Mededeling gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: B
 18. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DG Werk 2019
  Artikel: 8
 19. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UAW 2019
  Artikel: 5
 20. Pensioenwet
  Artikel: 1
 21. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Hoofdstuk: 1
 22. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
  Artikel: 2
 23. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 1
 24. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XXId
 25. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 11e
 26. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 27. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XVIII
 28. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXI
 29. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XX
 30. Verzamelwet pensioenen 2012
  Artikel: II
 31. Verzamelwet pensioenen 2014
 32. Wet implementatie Omnibus I-richtlijn
 33. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1.7, 3.18
 34. Wet introductie premiepensioeninstellingen
  Artikel: IV
 35. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 5
 36. Wet verbeterde premieregeling
 37. Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen
 38. Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw
  Artikel: III
 39. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
Terug naar begin van de pagina