Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (invoering lumpsumbekostiging primair onderwijs)

Geldend van 10-02-2006 t/m heden

Besluit van 5 oktober 2005, houdende wijziging van onder meer het Bekostigingsbesluit WPO, het Bekostigingsbesluit WEC, het Formatiebesluit WPO en het Formatiebesluit WEC in verband met de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 27 mei 2005, nr. WJZ/2005/21275 (2625), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 69, 70a, 120, 124, 125, 132, 137, 149, 163a, 185 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 70, 71a, 76a, 117, 131, 144, 150a van de Wet op de expertisecentra;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 2005, nr. W05.05.0201/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 29 september 2005, nr. WJZ/2005/42235 (2625), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 oktober 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de derde november 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina