Regeling vaststelling Controleprotocol 2005 Centraal Orgaan opvang asielzoekers

[Regeling vervallen per 18-03-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2019.]
Geldend van 03-11-2005 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Controleprotocol 2005 Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Informatie geldend op 03-11-2005

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling vaststelling Controleprotocol 2005 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
    Artikelen: regeling-sluiting, 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina