Instellingsbesluit Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 06-10-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van de Minister van Justitie van 4 oktober 2005, nr. 5362953, tot instelling van de Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Er is een Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving, hierna te noemen: de visitatiecommissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De visitatiecommissie is belast met de uitvoering van de visitatie van de juridische en wetgevingsfunctie op de ministeries.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Tot voorzitter van de visitatiecommissie wordt benoemd: mr. R.J. Hoekstra.

 • 2 Tot leden van de visitatiecommissie worden benoemd:

  • mw.mr. J.A.M. Kroese-Duijsters;

  • prof.dr. J. de Ridder.

 • 3 Tot secretarissen van de visitatiecommissie worden benoemd:

  • C.J. van Dijk;

  • mr. K.H. Sanders.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

De voorzitter en de leden van de visitatiecommissie ontvangen voor de duur van de werkzaamheden van de commissie elk een vaste vergoeding voor een dag per maand overeenkomstig het maximumniveau van salarisklasse 18 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van die Staatscourant en werkt terug tot en met 1 mei 2005.

 • 2 Dit besluit vervalt op 1 januari 2007.

Den Haag, 4 oktober 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina