Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-10-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 september 2005, nr. DJZ2005181781, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van het percentage van de normrente en het normbedrag voor de spaarpremie, bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, met betrekking tot het tijdvak van 1 oktober 2005 tot en met 31 december 2005 (Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2005)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Normrente en normbedrag spaarpremie

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen in het tijdvak van 1 oktober 2005 tot en met 31 december 2005: 4,5.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 oktober 2005 tot en met 31 december 2005: € 65,64.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 september 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina