Besluit vaststelling basis- en variabele bedragen 2006 regionale brandweer en GHOR-bestuur

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 30-09-2010

Besluit vaststelling basis- en variabele bedragen 2006 regionale brandweer en GHOR-bestuur

De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen;

Besluit:

[Vervallen per 01-10-2010]

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), worden de volgende basis- en variabele bedragen voor 2006 voor de regionale brandweren en de GHOR-besturen vastgesteld.

Het basisbedrag per regionale brandweer bedraagt: € 445.538,78.

Het basisbedrag per GHOR-bestuur bedraagt: € 591.322,72.

Het variabele bedrag dat wordt verdeeld over de regionale brandweren bedraagt: € 27.041.195,77.

Het variabele bedrag dat wordt verdeeld over de GHOR-besturen bedraagt: € 8.397.086,87.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina