Besluit aanwijzing traangasgranaten

Geldend van 23-09-2005 t/m heden

Besluit aanwijzing traangasgranaten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7, sub b, artikel 8, sub a en artikel 9, sub c, van de Bewapeningsregeling politie;

Besluiten:

Artikel 1

Als CS-traangasgranaten, bedoeld in artikel 7, sub b, artikel 8, sub a en artikel 9, sub c, van de Bewapeningsregeling politie worden goedgekeurd de CS-traangasgranaten van het merk:

Pyrotechnik Silberhütte (Rheinmetall), type Traangasgranaat Buiten (40 mm) RP 743-15 CS;

Nico Pyrotechnik (Rheinmetall), type Traangasgranaat Barricadebrekend LE (40 mm binnen);

Pyrotechnik Silberhütte (Rheinmetall), type Traangashandgranaat Groot 15 CS;

Nico Pyrotechnik (Rheinmetall), type Traangashandgranaat Klein 2.4 CS.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina