Regeling certificaat inburgering oudkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 28-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 08-09-2006.
Geldend van 08-09-2006 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk DDS5360729
Identificatienummer BWBR0018730
Rechtsgebied Migratierecht | Vreemdelingenrecht
Overheidsthema Immigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit naturalisatietoets
    Artikel: 3

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 08-09-2006

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2019 Intrekking-regeling 05-12-2018 Stcrt. 2018, 69997 2018-0000144973 05-12-2018 Stcrt. 2018, 69997
Wijziging 28-08-2006 Stcrt. 2006, 173 DDS5439223 28-08-2006 Stcrt. 2006, 173
Nieuwe-regeling 07-09-2005 Stcrt. 2005, 195 DDS5360729 07-09-2005 Stcrt. 2005, 195
Naar boven