Besluit vaststelling subsidieplafonds op grond van Tijdelijke Subsidieregeling internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 14-09-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 7 september 2005, nr. DSI/MY-365/05, tot vaststelling van plafonds voor subsidiëring op grond van de Tijdelijke Subsidieregeling internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 1.1.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de Tijdelijke Subsidieregeling internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking gelden voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 voor de organisaties, genoemd in de bijlage bij die regeling, met ingang van de vermelde datum de volgende subsidieplafonds:

a. Global Campaign for Education

01-01-2006

€ 15.000.000

b. Population Service International

01-01-2008

€ 14.100.000

c. International Planned Parenthood Federation

01-01-2008

€ 12.000.000

d. Ipas

01-01-2008

€ 2.400.000

e. International Women's Health Coalition

01-01-2008

€ 1.500.000

f. Water Aid

01-01-2007

€ 3.200.000

g. International Development Enterprise

01-01-2007

€ 4.800.000

h. Global Village Energy Partnership

01-01-2006

€ 4.500.000

i. International Centre on Trade and Sustainable Development

01-01-2007

€ 2.800.000

j. Transparancy International

01-01-2009

€ 1.500.000

k. International Alert

01-01-2008

€ 1.200.000

l. Global Witness

01-01-2007

€ 1.800.000

m. International Peace Academy

01-01-2007

€ 1.400.000

n. Federation Internationale des Droits de l'Homme

01-01-2007

€ 600.000

o. Association for the Prevention of Torture

01-01-2006

€ 500.000

p. International Council on Human Rights Policy

01-01-2006

€ 1.000.000

q. International Service for Human Right

01-01-2006

€ 750.000

r. World Conference on Religion for Peace

01-01-2009

€ 830.000

s. International Fertilizer Development Center

01-01-2006

€ 16.000.000

t. Women's World Banking

01-01-2006

€ 3.750.000

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina