Aanvullend besluit bij de Organisatieregeling dienstonderdelen Openbaar Ministerie

[Regeling vervallen per 14-08-2012.]
Geldend van 10-09-2005 t/m 13-08-2012

Aanvullend besluit van 26 augustus 2005 bij de regeling van 15 december 1997, nr. 665425/897, houdende de organisatie van de dienstonderdelen bij het openbaar ministerie (Organisatieregeling dienstonderdelen OM)

De Minister van Justitie,

Overwegende dat de Organisatieregeling dienstonderdelen OM van 15 december 1997 een beheersstructuur geeft voor de dienstonderdelen bij het openbaar ministerie;

Overwegende dat het, in verband met de positionering van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie in oprichting (CVOM i.o.) als dienstonderdeel bij het openbaar ministerie per 1 augustus 2005, wenselijk is dat het CVOM i.o. als afzonderlijke dienst onder deze beheersstructuur wordt gebracht;

Besluit:

Artikel 1. Landelijke dienst

[Vervallen per 14-08-2012]

De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie in oprichting (CVOM i.o.) is een landelijke dienst.

Artikel 2

[Vervallen per 14-08-2012]

De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) is gevestigd te Utrecht.

De CVOM heeft met ingang van 1 december 2005 tot taak:

De CVOM heeft met ingang van 15 februari 2006 tot taak:

  • 1. Aan het hoofd van de CVOM in oprichting staat een officier van justitie met de titel directeur van de CVOM, die ondergeschikt is aan het College van procureurs-generaal.

  • 2. De directeur van de CVOM in oprichting is belast met de dagelijkse leiding van de CVOM.

  • 3. De directeur van de CVOM maakt schriftelijke afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Utrecht over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

  • 4. De directeur van het CVOM maakt schriftelijke afspraken met het College van procureurs-generaal over het ter beschikking te stellen van middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties voor het CVOM.

Artikel 3. Publicatie

[Vervallen per 14-08-2012]

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-08-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2005.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 14-08-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanvullend besluit bij de Organisatieregeling dienstonderdelen Openbaar Ministerie.

Den Haag, 26 augustus 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Rechtshandhaving

,

J. van der Vlist

Terug naar begin van de pagina