Besluit vaststelling vacatiegeld leden Commissie feitenonderzoek uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo

Geldend van 14-09-2005 t/m heden

Besluit vaststelling vacatiegeld leden Commissie feitenonderzoek uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo

Artikel 1

De leden van de Commissie feitenonderzoek uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo ontvangen gedurende het bestaan van de commissie een maandelijkse vaste vergoeding voor hun werkzaamheden en hun persoonlijke onkosten.

Artikel 2

De hoogte van deze vergoeding bedraagt per maand 46,6% procent van het maandsalaris volgens schaal 18.0 BBRA voor de voorzitter mr. dr. A.J.E. Havermans en het lid J.J.T Stoutjesdijk.

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 8 juli 2005.

Den Haag, 25 augustus 2005

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina