Vaststellingsbesluit subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (onderzoek)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 03-09-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 25 augustus 2005, nr. DCO-170/05, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (onderzoek)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de Artikelen 1.1.6, 2.4.7, 2.4.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.4.7 en 2.4.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur-Generaal

Internationale Samenwerking,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina