Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren (afschaffen vervolguitkering Werkloosheidswet )

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van 22 augustus 2005 tot wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren in verband met het afschaffen van de vervolguitkering in de Werkloosheidswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 21 juni 2005, nr. 5358451/05/6;

Gelet op artikel 54, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

De Raad van State gehoord (advies van 7 juli 2005, nr. W03.05.0262/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 augustus 2005, nr. 5365421/05/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren.]

Artikel II

De artikelen 2 en 9 van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, zoals deze luidden op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing ten aanzien van de betrokkenen in de zin van dat besluit van wie de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 augustus 2005

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina