Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties 2005

[Regeling vervallen per 01-05-2006.]
Geldend van 01-11-2005 t/m 30-04-2006

Regeling tot hernieuwde vaststelling van een indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties (Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties 2005)

De Minister van Financiën en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

Na overleg met het meldpunt, bedoeld in artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

Besluiten:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Bijlage

[Vervallen per 01-05-2006]

Indicatorenlijst behorende bij de Wet MOT

[Vervallen per 01-05-2006]

  • Voor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van transacties of voorgenomen transacties indien de transactie is verricht of voorgenomen bij het verlenen van een dienst in de zin van de Wet MOT.

  • Voor de genoemde bedragen geldt dat zij luiden in euro of de tegenwaarde daarvan in een vreemde valuta.

  • Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

  • De transacties moeten onverwijld worden gemeld en in ieder geval binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie is vastgesteld.

I. Subjectieve indicator

[Vervallen per 01-05-2006]

Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situatie van toepassing is.

Vermoedelijke witwastransacties of terrorismefinanciering

[Vervallen per 01-05-2006]

Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

II. Objectieve indicatoren

[Vervallen per 01-05-2006]

Melding verplicht.

IIA. Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen, geldtransactiekantoren

[Vervallen per 01-05-2006]

Contante wisseltransacties

[Vervallen per 01-05-2006]

Contante transacties met een waarde van € 15.000 of meer waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.

Geldtransfers

[Vervallen per 01-05-2006]

Contante transacties van € 2.000 of meer waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld of cheques of door middel van een credit- of debetcard dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld of cheques of door storting op rekening.

Transacties met aangewezen landen

[Vervallen per 01-05-2006]

Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering.

IIB. Levensverzekeraars en assurantietussenpersonen

[Vervallen per 01-05-2006]

Transacties met aangewezen landen

[Vervallen per 01-05-2006]

Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering.

IIC. Creditcardmaatschappijen

[Vervallen per 01-05-2006]

Contante storting

[Vervallen per 01-05-2006]

Contante storting ten gunste van een creditcardrekening van € 15.000 of meer.

Gebruik van creditcard

[Vervallen per 01-05-2006]

Gebruik van de creditcard in verband met een transactie van € 15.000 of meer bij een aangesloten bedrijf in Nederland.

IID. Casino’s

[Vervallen per 01-05-2006]

Depot

[Vervallen per 01-05-2006]

Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden van € 15.000 of meer.

Girale transacties

[Vervallen per 01-05-2006]

Girale transacties van € 15.000 of meer.

Verkoop van speelpenningen

[Vervallen per 01-05-2006]

Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van € 15.000 of meer tegen inlevering van cheques of buitenlandse valuta.

IIE. Handelaren in zaken van grote waarde

[Vervallen per 01-05-2006]

Contante transacties

[Vervallen per 01-05-2006]

Transacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag € 15.000 of meer bedraagt.

IIF. Onafhankelijke juridisch adviseurs, advocaten, notarissen, belastingadviseurs, openbare accountants, bedrijfseconomische adviseurs, bemiddelaars in onroerende zaken, trustkantoren

[Vervallen per 01-05-2006]

Contante transacties

[Vervallen per 01-05-2006]

Transacties van € 15.000 of meer betaald aan of door tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen.

Terug naar begin van de pagina