Regeling vaststelling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet [...] visueel gehandicapte kinderen voor het schooljaar 2005/2006

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 09-09-2005 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen voor het schooljaar 2005/2006

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 117, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

Artikel 1. Specifieke formatie

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Aan het bevoegd gezag van Bartiméus Onderwijsinstellingen voor visueel gehandicapte leerlingen te Zeist worden voor het schooljaar 2005/2006, 16.737 formatierekeneenheden verstrekt.

  • 2 Aan het bevoegd gezag van de Stichting Convergo Onderwijsinstelling voor visueel gehandicapte leerlingen te Grave worden voor het schooljaar 2005/2006, 22.066 formatierekeneenheden verstrekt.

  • 3 Aan het bevoegd gezag van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden te Huizen worden voor het schooljaar 2005/2006 11.276 formatierekeneenheden verstrekt.

  • 4 Aan het bevoegd gezag van Visio Onderwijsinstellingen Noord te Haren worden voor het schooljaar 2005/2006 5.859 formatierekeneenheden verstrekt.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 2005.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen voor het schooljaar 2005/2006.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina