Beleidsregel Olympische prijswinnaars en studiefinanciering

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 04-09-2005 t/m 31-12-2007

Beleidsregel Olympische prijswinnaars en studiefinanciering

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000);

Besluit:

Artikel 1. Inhoud

[Vervallen per 01-01-2008]

Bij de vaststelling van het toetsingsinkomen in het kader van artikel 3.17 WSF 2000 wordt geen rekening gehouden met een premie vanwege de zeer uitzonderlijke topprestaties die deze sporters hebben geleverd. Hierbij dient de Nederlandse studerende aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Een medaille hebben behaald aan een officieel sportevenement, niet zijnde een demonstratiesport, gedurende de Olympische Spelen, georganiseerd onder de auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité, gevestigd op het adres Château de Vidy, Case Postale 356, 1007 Lausanne, Zwitserland, en

  • Een premie hebben ontvangen in het kader van het ‘Medailleplan van Partners in Sport’ voor het behalen van een dergelijke Olympische medaille van het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, gevestigd aan de Papendallaan 60, 6816 VD te Arnhem, en

  • Studiefinanciering ontvangen in het kader van WSF 2000 in hetzelfde kalenderjaar als waarin deze Olympische premie wordt of is ontvangen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2005 en vervalt met ingang 1 januari 2008.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

hoofddirectie

van de Informatie Beheer Groep,
namens deze:
de

hoofddirecteur

,

Chr.G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina