Wijzigingsregeling enkele regelingen op het gebied van de Voertuigreglementering (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 23-12-2006 t/m 30-04-2009

Regeling tot wijziging van enkele regelingen op het gebied van de Voertuigreglementering in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen en de introductie van een nieuw type bromfietsrollentestbank

Artikel II

[Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling datum eerste toelating van voertuigen.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling wijze van keuren niet-periodiek-keuringsplichtige voertuigen.]

Artikel VII

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 1 De door de constructie bepaalde maximumsnelheid van bromfietsen kan tot en met 31 december 2006 worden gemeten op de wijze neergelegd in de artikelen 3.4.6a en de daarop gebaseerde bijlage 6 tot en met 3.4.9, van de Regeling permanente eisen, zoals deze luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

  • 2

Hoofdstuk 3, titel 4, afdeling 1, van de Regeling permanente eisen, zoals deze afdeling luidde voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze regeling is voor wat betreft bromfietsen waarvoor geen kentekenbewijs is afgegeven, van toepassing totdat een kentekenbewijs voor de desbetreffende bromfiets is afgegeven of, indien dat later is, tot 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina