Wijzigingsregeling Regeling model document voor bromfietsen (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-11-2008.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-09-2005 t/m heden

Regeling tot wijziging van de Regeling model document voor bromfietsen in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen

Artikel II

Artikel 1 van de Regeling model document voor bromfietsen, zoals dit artikel luidde voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze regeling, blijft van kracht:

  • a. voor wat betreft een bromfiets die op dat tijdstip reeds in het verkeer is gebracht tot voor de betrokken bromfiets een kenteken is opgegeven ter zake waarvan een kentekenbewijs is afgegeven als bedoeld in artikel IV, van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), of

  • b. tot het tijdstip waarop artikel IV van die wet vervalt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven