Besluit verlening ondermandaat inzake internationale inlichtingenuitwisseling

[Regeling vervallen per 15-03-2006.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 14-03-2006

Besluit verlening ondermandaat inzake internationale inlichtingenuitwisseling

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten:

1. Ondermandaatverlening inlichtingenuitwisseling

[Vervallen per 15-03-2006]

Gelet op de artikelen 5 en 7 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: WIB) en het besluit van 24 mei 2002, CPP 2001/3592 M, houdende mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen is aan de volgende functionarissen ondermandaat verleend om besluiten te nemen ingevolge de artikelen 5 en 7 van de WIB:

  • De voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/FIOD-ECD, voor besluiten betreffende de inlichtingenuitwisseling inzake de belastingen naar het inkomen, de winst en het vermogen, de heffing van belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en schenkingen, de heffing op verzekeringspremies, alsmede de omzetbelasting, voor zover niet vallend onder de Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van de Europese Unie van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde.

  • De voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, voor besluiten betreffende de inlichtingenuitwisseling inzake de accijns, de brandstoffenbelasting en de energiebelasting, voorzover niet vallend onder de Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad van de Europese Unie van 16 november 2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen.

2. Verdere mandatering inlichtingenuitwisseling

[Vervallen per 15-03-2006]

Tevens is aan de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/FIOD-ECD en de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Rotterdam ondermandaat verleend om voor het nemen van besluiten ingevolge de artikelen 5 en 7 van de WIB, mandaat te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.

3. Ondermandaatverlening aanwezigheid ambtenaren en gebruik van inlichtingen

[Vervallen per 15-03-2006]

Gelet op de artikelen 9, 12 en 15 van de WIB en het besluit van 24 mei 2002, CPP 2001/3592 M, houdende mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen is aan de volgende functionaris ondermandaat verleend om besluiten ingevolge de artikelen 9, 12 en 15 van de WIB te nemen:

– De voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/FIOD-ECD, voor besluiten betreffende de inlichtingenuitwisseling inzake de belastingen naar het inkomen, de winst en het vermogen, de heffing van belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en schenkingen, de heffing op verzekeringspremies, alsmede de omzetbelasting, voor zover niet vallend onder de Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van de Europese Unie van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde.

4. Verdere mandatering aanwezigheid ambtenaren en gebruik van inlichtingen

[Vervallen per 15-03-2006]

Tevens is aan de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/FIOD-ECD ondermandaat verleend om voor het nemen van besluiten ingevolge de artikelen 9, 12 en 15 van de WIB, mandaat te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.

5. Toelichting

[Vervallen per 15-03-2006]

Met de Verordening (EG) 2073/2004 van de Raad van de Europese Unie van 16 november 2004 is de internationale administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen ingrijpend gewijzigd. De uitwisseling van inlichtingen over accijnzen in Europees verband valt sindsdien onder die verordening, die een rechtstreekse werking heeft. De WIB is niet meer van toepassing op de inlichtingenuitwisseling met betrekking tot de heffing van accijns, voorzover zij onder die verordening valt. Wel geldt zij voor eventuele andere vormen van accijns geheven op basis van regelingen van internationaal en interregionaal recht tot het verlenen van wederzijdse bijstand bij de heffing van accijns. Recent is de WIB hieraan aangepast. Deze wetswijziging is doorgevoerd in het onderhavige besluit. Naast de accijns ziet Verordening (EG) 2073/2004 ook op de brandstoffenbelasting en de energiebelasting. Deze belastingen worden voor de toepassing van de verordening ook als accijnzen aangemerkt.

Terug naar begin van de pagina