Besluit vaststelling constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geldend van 10-08-2005 t/m heden

Besluit vaststelling constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2006

De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s van 3-11-2000 (Stb. 2000, nr. 475);

Besluit:

De constanten voor de in bijlage 4 bij het Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s opgenomen regressieformules, en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot voor personenauto’s met benzine als brandstof, en voor personenauto’s met diesel als brandstof, voor het kalenderjaar 2006, als volgt vast te stellen:

1. Constanten voertuiglengte:

C1, lengte:

–3,071

C2, lengte:

4,236

C3, lengte:

–0,013

2. Constanten benzineauto’s:

C1, benzine:

273,348

C2, benzine:

–59,248

C3, benzine:

6,166

3. Constanten dieselauto’s:

C1, diesel:

195,299

C2, diesel:

–41,993

C3, diesel:

4,629

4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

Gemiddelde CO2-uitstoot benzine:

172,493

Gemiddelde CO2-uitstoot diesel:

160,256

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 8 augustus 2005

De

Algemeen Directeur

van de Dienst Wegverkeer,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina