Besluit mandaatverlening aan directeur EVD tot uitvoering van de Azië-faciliteit voor China

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 11-08-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 2 augustus 2005, nr. DAO-547/05, houdende mandaatverlening aan de directeur EVD tot uitvoering van de Azië-faciliteit voor China

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Aan de directeur van de Economische Voorlichtings Dienst (EVD) wordt mandaat verleend om namens de Minister besluiten te nemen inzake subsidieverstrekking op grond van artikel 2.4.16 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot het beleidsvoornemen voor subsidiëring van activiteiten ter bevordering van de betrekkingen met China (Azië-faciliteit voor China) en te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld hiervoor.

  • 2 De directeur kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheid ondermandaat verlenen aan functionarissen van de EVD.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina