Regeling vaststelling netto winstaandeel exploitant verkooppunt van motorbrandstoffen

Geraadpleegd op 04-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 31-07-2005.
Geldend van 31-07-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Identificatienummer BWBR0018619
Rechtsgebied Mededingingsrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 31-07-2005

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
31-07-2005 Nieuwe-regeling 20-07-2005 Stcrt. 2005, 143
rectificatie in
Stcrt. 2005, 150
rectificatie in
Stcrt. 2005, 147
20-07-2005 Stcrt. 2005, 143
rectificatie in
Stcrt. 2005, 150
Naar boven