Regeling vaststelling netto winstaandeel exploitant verkooppunt van motorbrandstoffen

Geraadpleegd op 03-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 31-07-2005.
Geldend van 31-07-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 2

Informatie geldend op 31-07-2005

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling vaststelling netto winstaandeel exploitant verkooppunt van motorbrandstoffen
    Artikelen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 31-07-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-07-2005 Nieuwe-regeling 20-07-2005 Stcrt. 2005, 143
rectificatie in
Stcrt. 2005, 147
20-07-2005 Stcrt. 2005, 143
rectificatie in
Stcrt. 2005, 150
Alg. 1

Opmerkingen

  1. Volgens de rectificatie in Stcrt. 2005/147 moet in de kop onder de tekst '1. Rekenvoorbeeld in totalen' in plaats van 'duizenden guldens' en 'NLG' worden gelezen: euro.1)
Naar boven