Besluit aanwijzing verboden plaats

[Regeling vervallen per 01-09-2005.]
Geldend van 01-08-2005 t/m 31-08-2005

Besluit aanwijzing verboden plaats

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordacht van Onze Minister van Justitie van 4 juli 2005, nr. 5362768/05/NCTb;

Gelet op de artikelen I en IV van de Wet bescherming staatsgeheimen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2005]

Als verboden plaats ingevolge artikel I van de Wet bescherming staatsgeheimen wordt aangewezen het bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding in gebruik zijnde gebouw de Hoftoren, 24e en 25e etage, gelegen in de gemeente Den Haag, Rijnstraat 50, 2515 XP, kadastraal bekend onder sectie R, nummer 13523.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2005]

De in artikel 1 aangewezen verboden plaats wordt als zodanig aangegeven door plaatsing van borden waarop staat dat de plaats is aangewezen als verboden plaats ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen en dat de toegang daartoe voor onbevoegden verboden is.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Tavarnelle, 16 juli 2005

Beatrix

De

Minister

van Justitie a.i.,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina