Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945-1993 (Minister van Financiën)

Geldend van 12-01-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945-1993 (Minister van Financiën)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2005, nr. arc-2004.01772/3);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:

Hoofd Documentaire Informatievoorziening

,

J.J. Jonkers

Terug naar begin van de pagina