Besluit machtiging aan Postbus 51

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 21-07-2005 t/m 05-02-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2005, nr. PTZ/Centraalpunt Zvw-2599409, houdende verlening van machtiging aan Postbus 51

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gezien de instemming van Postbus 51, de heer D. Timmermans;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

Aan de projectleider vraagafhandeling Zorgverzekeringswet van Postbus 51, de heer D. Timmermans, wordt machtiging verleend tot het afdoen van stukken die betrekking hebben op beantwoording van burgerbrieven over de nieuwe zorgverzekering.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

Bij afwezigheid of verhindering van de gemachtigde wordt voor de duur van de afwezigheid of verhindering diens bevoegdheid uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

De ondertekening van stukken namens de Minister luidt als volgt:

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze:

D. Timmermans

Projectleider vraagafhandeling Zorgverzekeringswet Postbus 51

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 juli 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina