Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar zilveren munt van vijf euro en gouden [...] 60 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam

Geldend van 27-07-2005 t/m heden

Besluit van 5 juli 2005, houdende de vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren munt van vijf euro en de gouden munt van tien euro die in 2005 worden uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat 60 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2005, FM 2005-1618 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en Internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de zilveren munt van vijf euro en de gouden munt van tien euro die in 2005 worden uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat 60 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam, is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: op een veld van ballen en stippen Onze beeltenis met ter rechterzijde daarvan in twee regels het omschrift «KONINGIN DER NEDERLANDEN» en «BEATRIX», en het Europees muntteken

   Bijlage 170988.png

   ;

   Bijlage 170989.png
  • b. b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in een veld met ballen in het midden de waardeaanduiding 5, respectievelijk 10, ter linkerzijde van de waardeaanduidingen het €-teken en ter rechterzijde het teken van de Muntmeester

   Bijlage 170990.png

   en het teken van de Munt

   Bijlage 170991.png

   en linksboven de waardeaanduidingen in twee regels het omschrift «VREDE» en «60 JAAR» en het jaartal «2005».

   Bijlage 170992.png
   Bijlage 170993.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina