Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid

Geldend van 13-07-2005 t/m heden

Besluit van 5 juli 2005, houdende de overdracht van de zorg voor het filmstimuleringsbeleid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 4 juli 2005, nr. 05M476183;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De zorg voor aangelegenheden op het gebied van het filmstimuleringsbeleid gaat, voor zover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Economische Zaken, over naar Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2005

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de twaalfde juli 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina