Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie [...] de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Defensie)

Geldend van 18-12-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Defensie)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2005, nr. arc-2004.01772/5);

Besluiten:

Artikel 2

De categorie 2,3 en 6 van het hoofdstuk Algemeen , categorie 3, 6, 8, 9, 14, 17, 23, 30, 34, 35, 36 van hoofdstuk 1000 (bureau secretaris-generaal), hoofdstuk 1420 (directie Interne Zaken, afdeling Huishoudelijke Dienst) in zijn geheel, categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van hoofdstuk 1600 (directie Interne Controle Krijgsmacht), categorie 6, 7, 8, 15 van hoofdstuk 4300 (directoraat-generaal Materieel, directie Gebouwen, Werken en Terreinen), categorie 23 van hoofdstuk 5000 (directoraat-generaal Economie en Financiën), categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 van hoofdstuk 5300 (directoraat-generaal Economie en Financiën, directie Organisatie en Informatievoorziening), categorie 2, 4, 5, van hoofdstuk 6100, 7100, 8100, (Chefs van Staven), categorie 19, 62, 63 van hoofdstuk 6300, 7300, 8300 (directie Materieel Koninklijke Marine, directie Materieel Koninklijke Landmacht, directie Materieel Koninklijke Luchtmacht), categorie 38, 45, 53, 54, 56 van hoofdstuk 6400, 7400, 8400 (directie Economisch Beheer Koninklijke Marine, directie Economisch Beheer Koninklijke Landmacht, directie Economisch Beheer Koninklijke Luchtmacht) van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken van het Ministerie van Defensie (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Defensie en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, nr. EAO 250.880/2B, alsmede No. OKN/O/MA 154.391 d.d. 30 december 1969 worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Defensie,
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

M.W. Gout

Terug naar begin van de pagina