Accijns, teruggaaf accijns; gebruik hulpapparatuur als bedoeld in artikel 26 van het Uitvoeringsbesluit accijns

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 27-12-2004 t/m 20-03-2008

Accijns, teruggaaf accijns; gebruik hulpapparatuur als bedoeld in artikel 26 van het Uitvoeringsbesluit accijns

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

[Vervallen per 12-04-2008]

In artikel 26 van het Uitvoeringsbesluit accijns (hierna: besluit) is voorzien in een regeling voor teruggaaf van de accijns voor halfzware olie en gasolie, indien die minerale oliën worden gebruikt voor aangewezen hulpapparatuur die wordt aangedreven door de motor die ook dient voor de aandrijving van het motorrijtuig op de weg.

Als hulpapparatuur is in artikel 26, lid 3, onderdeel d van het besluit zijn een betonmixer en een betonpompmixer aangewezen. Voor de teruggaaf wordt een forfait gehanteerd van 1,1 liter per m3 vervoerd beton voor betonmixers en 0,9 liter per m3 verpompt beton voor betonpompmixers.

Vraag

Aan de belastingdienst is de vraag voorgelegd of het forfait ook van toepassing is op het vervoer van een vervangend product in plaats van het vervoer van beton in een betonmixer of in een betonpompmixer.

Antwoord

In beginsel niet. Het forfait is gerelateerd aan het vervoer van beton en niet aan het vervoer van andere producten.

Inmiddels zijn echter producten ontwikkeld die gedeeltelijk de plaats innemen van beton. Bij deze producten wordt geen gebruik meer gemaakt van grind met vul- en hardingsmiddelen zoals cement en specie.

Ik keur daarom goed dat het forfait bedoeld in artikel 26, lid 4, vierde gedachtestreepje van het besluit ook van toepassing is op het vervoer van een vervangend product in een betonmixer of een betonpompmixer. Het vervangende product moet echter wel

  • hetzelfde gebruiksdoel hebben als beton,

  • vloeibaar zijn,

    en

  • ten behoeve van het gebruik, tijdens het vervoer en de lossing in de mixer draaiende worden gehouden.

Dit beleidsbesluit werkt terug tot en met 27 december 2004.

Terug naar begin van de pagina