Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2003/2004

[Regeling vervallen per 11-03-2017.]
Geldend van 09-07-2005 t/m 10-03-2017

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2003/2004

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2017]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2003/2004.

Artikel 2

[Vervallen per 11-03-2017]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2003/2004.

Artikel 3

[Vervallen per 11-03-2017]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaamse pensioen wordt vermenigvuldigd, is niet kleiner dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 11-03-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2003.

Artikel 5

[Vervallen per 11-03-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2003/2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2003/2004

[Vervallen per 11-03-2017]

Koerscorrectie 2003/2004

Maand:

 

september 2003

0,505

oktober 2003

0,505

november 2003

0,505

december 2003

0,505

januari 2004

0,505

februari 2004

0,505

maart 2004

0,505

april 2004

0,505

mei 2004

0,505

juni 2004

0,505

juli 2004

0,505

augustus 2004

0,505

Prijsindexcijfer 2003/2004

Maand:

 

september 2003

229,8

oktober 2003

229,1

november 2003

228,5

december 2003

227,1

januari 2004

227,3

februari 2004

228,3

maart 2004

230,–

april 2004

230,8

mei 2004

231,2

juni 2004

229,8

juli 2004

229,5

augustus 2004

230,2

Terug naar begin van de pagina