Kaders cspe KB 2006 vmbo

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-08-2005 t/m 31-07-2006

Kaders cspe KB 2006 vmbo

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit

Artikel 1. Geïntegreerd centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 In afwijking van de examenprogramma’s van de kaderberoepsgerichte leerweg ten aanzien van de afdelingsvakken en de intrasectorale programma’s in de sectoren techniek, economie en zorg en welzijn van de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo kan hetbevoegd gezag besluiten dat het centraal schriftelijk examen (cse) in het examenjaar 2006 wordt afgenomen als onderdeel van het praktisch gedeelte van het centraal examen (de centrale integratieve eindtoets - cie).

  • 2 In afwijking van de examenprogramma’s van de kaderberoepsgerichte leerweg geldt ten aanzien van het intrasectorale programma in de sector landbouw van de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo dat het centraal schriftelijk examen (cse) in het examenjaar 2006 wordt afgenomen als onderdeel van het praktisch gedeelte van het centraal examen (de cie).

Artikel 2. Naam

[Vervallen per 01-08-2006]

Het afnemen van het centraal schriftelijk examen als onderdeel van het praktisch gedeelte van het centrale examen wordt in deze regeling aangeduid als cspe.

Artikel 3. Bepalingen

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Op het cspe zijn de examenprogramma’s, met uitzondering van paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving), over het praktische deel van het centraal examen (cie) van toepassing.

  • 2 De examenstof voor het cspe KB is bepaald op grond van de examenstof voor cse KB en cie 2006.

Artikel 4. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005 en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Kaders cspe KB 2006 vmbo.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina