Besluit 2005/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-02-2007.]
Geldend van 28-08-2005 t/m heden

Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 juni 2005, houdende een verlaging van de vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005 (Besluit 2005/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 3 mei 2005;

Besluit:

Artikel 1

Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode 1 juni 2005 tot en met 31 mei 2006 de heffing verlaagd.

Dit betekent dat:

  • a. in artikel 5, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;

  • b. in artikel 6, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;

  • c. in artikel 7, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;

  • d. in artikel 8, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;

  • e. in artikel 9, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;

  • f. in artikel 10, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;

  • g. in artikel 11, tweede lid, moet worden gelezen als 2,6%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2005/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 juni 2005

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina