Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Bzv
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0018492
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
 2. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
 3. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
 4. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
 5. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
 6. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
 7. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
 8. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
 9. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
 10. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
 11. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
 12. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
 13. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
 14. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
 15. Regeling flankerend beleid risicoverevening 2015
 16. Regeling risicoverevening 2012
 17. Regeling risicoverevening 2013
 18. Regeling risicoverevening 2014
 19. Regeling risicoverevening 2015
 20. Regeling risicoverevening 2016
 21. Regeling risicoverevening 2017
 22. Regeling risicoverevening 2018
 23. Regeling risicoverevening 2019
 24. Regeling risicoverevening 2020
 25. Regeling risicoverevening 2021
 26. Regeling risicoverevening 2022
 27. Regeling vaststelling kosten ex artikel 1, onderdeel bb, Besluit zorgverzekering
 28. Regeling zorgverzekering
 29. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (aanpassing te verzekeren prestaties 2009)
 30. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling vereveningsbijdragen van zorgverzekeraars voor 2006 en 2007), enz.
 31. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2008)
 32. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2009)
 33. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2010)
 34. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1.23
 2. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 3. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels risicoverevening 2022
  Artikelen: 1.1, 1.2
 7. Beleidsregels risicoverevening 2023
  Artikelen: 1.1, 1.2
 8. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
  Artikel: 6
 9. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
  Artikel: 2
 10. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  Artikel: 2
 11. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
  Artikel: 2
 12. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
  Artikel: 2
 13. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
  Artikel: 2
 14. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
  Artikel: 2
 15. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
  Artikel: 2
 16. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
  Artikel: 2
 17. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
  Artikel: 2
 18. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
  Artikel: 2
 19. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020
  Artikelen: 2, 26
 20. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021
  Artikel: 1.2
 21. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (dyslexiezorg)
  Artikel: 1
 22. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
  Bijlage: 4
 23. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikel: 3
 24. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 25. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 26. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikel: 5
 27. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
  Artikel: 6
 28. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikel: 6
 29. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 9
 30. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Bijlage: 1
 31. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 3.1
 32. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 33. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlagen: bijlage, 1, 2
 34. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering en Besluit prudentiële regels Wft (actualisatie regels vereveningsbijdrage)
  Artikel: III
 35. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, Wet op de zorgtoeslag, enz. (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)
  Artikel: VIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 29-11-2016
samen met
09-12-2014
Stb. 2016, 484
samen met
Stb. 2014, 520
Wijziging 13-10-2012
samen met
05-09-2012
Stb. 2012, 512
samen met
Stb. 2012, 407
Wijziging 12-09-2023 Stb. 2023, 300 12-09-2023 Stb. 2023, 300
t/m 01-10-2019 1) Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 322 22-08-2022 Stb. 2022, 322
t/m 01-01-2022 2) Wijziging 06-09-2022 Stb. 2022, 363 06-09-2022 Stb. 2022, 363
Wijziging 22-09-2021 Stb. 2021, 445 22-09-2021 Stb. 2021, 445
t/m 30-09-2020 3) Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 377 14-07-2021 Stb. 2021, 377
Wijziging 07-09-2020 Stb. 2020, 337 07-09-2020 Stb. 2020, 337
Wijziging 23-09-2020 Stb. 2020, 368 23-09-2020 Stb. 2020, 368
Wijziging 01-10-2019 Stb. 2019, 314 01-10-2019 Stb. 2019, 314
Wijziging 28-05-2019 Stb. 2019, 214 28-05-2019 Stb. 2019, 214
t/m 30-09-2019 4) Wijziging 10-10-2019 Stb. 2019, 371 10-10-2019 Stb. 2019, 371
Wijziging 06-06-2019 Stb. 2019, 230 06-06-2019 Stb. 2019, 230
Wijziging 06-12-2018 Stb. 2018, 461 13-03-2019 Stb. 2019, 131
Wijziging 27-08-2018 Stb. 2018, 305 27-08-2018 Stb. 2018, 305
Wijziging 27-08-2018 Stb. 2018, 308 27-08-2018 Stb. 2018, 308
Wijziging 04-06-2018 Stb. 2018, 171 04-06-2018 Stb. 2018, 171
Wijziging 23-04-2018 Stb. 2018, 131 23-04-2018 Stb. 2018, 131
Wijziging 14-09-2017 Stb. 2017, 349 14-09-2017 Stb. 2017, 349
t/m 30-09-2016 5) , t/m 01-01-2014 6) Wijziging 14-09-2017 Stb. 2017, 350 14-09-2017 Stb. 2017, 350
Wijziging 29-11-2016 Stb. 2016, 484 12-12-2016 Stb. 2016, 509
Wijziging 10-10-2016 Stb. 2016, 377 10-10-2016 Stb. 2016, 377
Wijziging 19-09-2016 Stb. 2016, 349 19-09-2016 Stb. 2016, 349
Wijziging 02-09-2016 Stb. 2016, 328 02-09-2016 Stb. 2016, 328
Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 02-10-2013 Stb. 2013, 384
Wijziging 24-11-2015
samen met
02-10-2013
Stb. 2015, 458
samen met
Stb. 2013, 384
02-10-2013 Stb. 2013, 384
t/m 01-01-2015 7) Wijziging 08-09-2015 Stb. 2015, 335 08-09-2015 Stb. 2015, 335
t/m 30-09-2015 8) , t/m 30-09-2014 9) Wijziging 24-11-2015 Stb. 2015, 458 24-11-2015 Stb. 2015, 458
t/m 30-09-2014 10) Wijziging 20-01-2015 Stb. 2015, 34 20-01-2015 Stb. 2015, 34
Wijziging 09-12-2014 Stb. 2014, 520 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 15-10-2014 Stb. 2014, 417
Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 16-12-2011 Stb. 2011, 654 16-12-2011 Stb. 2011, 654
Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 02-10-2013 Stb. 2013, 384
Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 384 02-10-2013 Stb. 2013, 384
t/m 01-04-2014 11) Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 15-04-2014 Stb. 2014, 166
Wijziging 05-09-2013 Stb. 2013, 355 05-09-2013 Stb. 2013, 355
t/m 30-09-2013 12) Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 384 02-10-2013 Stb. 2013, 384
Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512
Wijziging 05-09-2012 Stb. 2012, 407 29-10-2012 Stb. 2012, 546
t/m 30-09-2012 13) Wijziging 04-12-2012 Stb. 2012, 638 04-12-2012 Stb. 2012, 638
t/m 01-01-2008 14) , t/m 01-01-2006 15) , t/m 01-01-2012 16) Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512
t/m 01-01-2009 17) Wijziging 15-08-2012 Stb. 2012, 385 15-08-2012 Stb. 2012, 385
Wijziging 30-09-2011 Stb. 2011, 467 30-09-2011 Stb. 2011, 467
t/m 30-09-2011 18) Wijziging 16-12-2011 Stb. 2011, 654 16-12-2011 Stb. 2011, 654
t/m 01-01-2008 19) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 875 23-12-2010 Stb. 2010, 875
Wijziging 02-11-2010 Stb. 2010, 764 02-11-2010 Stb. 2010, 764
t/m 15-09-2010 20) Wijziging 23-11-2010 Stb. 2010, 799 23-11-2010 Stb. 2010, 799
t/m 01-01-2008 21) , t/m 01-01-2009 22) , t/m 01-01-2010 23) Wijziging 02-11-2010 Stb. 2010, 764 02-11-2010 Stb. 2010, 764
t/m 01-01-2009 24) Wijziging 27-01-2010 Stb. 2010, 46 27-01-2010 Stb. 2010, 46
Wijziging 31-08-2009 Stb. 2009, 381 31-08-2009 Stb. 2009, 381
Wijziging 21-11-2008 Stb. 2008, 528 03-12-2008 Stb. 2008, 529
Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 371 28-08-2008 Stb. 2008, 371
Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 370 28-08-2008 Stb. 2008, 370
t/m 15-09-2008 25) Wijziging 09-12-2008 Stb. 2008, 549 09-12-2008 Stb. 2008, 549
t/m 01-01-2008 26) Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 370 28-08-2008 Stb. 2008, 370
Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 22-11-2006
samen met
28-06-2005
Stb. 2006, 630
samen met
Stb. 2005, 389
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 542 12-12-2007 Stb. 2007, 542
Wijziging 29-08-2007 Stb. 2007, 323 29-08-2007 Stb. 2007, 323
Wijziging 25-09-2006 Stb. 2006, 464 06-12-2007 Stb. 2007, 509
Wijziging 28-06-2005 Stb. 2005, 389 22-11-2006
samen met
28-06-2005
Stb. 2006, 630
samen met
Stb. 2005, 389
t/m 01-01-2006 27) Wijziging 04-09-2007 Stb. 2007, 332 04-09-2007 Stb. 2007, 332
Wijziging 19-03-2007 Stb. 2007, 129 18-06-2007 Stb. 2007, 227
Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389
Wijziging 21-11-2006 Stb. 2006, 663 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 25-09-2006 Stb. 2006, 464 25-09-2006 Stb. 2006, 464
t/m 01-10-2006 28) Wijziging 28-11-2006 Stb. 2006, 635 28-11-2006 Stb. 2006, 635
t/m 01-01-2006 29) Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 690 15-02-2006 Stb. 2006, 118
Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 690 15-12-2005 Stb. 2005, 690

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 2.11)
 2. Heeft betrekking op Artikel 3.11 , Artikel 3.12 , Artikel 3.19 , Artikel 3.202)
 3. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 3.4 , Artikel 3.8 , Artikel 3.11 , Artikel 3.12 , Artikel 3.16 , Artikel 3.18 , Artikel 3.19 , Artikel 3.20 , Artikel 3.24 , Artikel 3.12a , § 1.63)
 4. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 3.11 , Artikel 3.12 , Artikel 3.18 , Artikel 3.10a , Artikel 3.12a4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 15)
 6. Heeft betrekking op Artikel 3.116)
 7. Heeft betrekking op Artikel 2.137)
 8. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 3.1 , Artikel 3.4 , Artikel 3.5 , Artikel 3.6 , Artikel 3.7 , Artikel 3.8 , Artikel 3.11 , Artikel 3.12 , Artikel 3.13 , Artikel 3.15 , Artikel 3.17 , Artikel 3.18 , Artikel 3.7a8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 3.79)
 10. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 3.1 , Artikel 3.4 , Artikel 3.6 , Artikel 3.7 , Artikel 3.8 , Artikel 3.11 , Artikel 3.12 , Artikel 3.13 , Artikel 3.14 , Artikel 3.17 , Artikel 3.1810)
 11. Heeft betrekking op Artikel 3.3 , Artikel 3.4 , Artikel 3.5 , Artikel 3.6 , Artikel 3.7 , Artikel 3.8 , Artikel 3.9 , Artikel 3.10 , Artikel 3.11 , Artikel 3.12 , Artikel 3.13 , Artikel 3.14 , Artikel 3.15 , Artikel 3.16 , Artikel 3.17 , Artikel 3.18 , Artikel 3.19 , Artikel 3.20 , Artikel 3.21 , Artikel 3.22 , Artikel 3.23 , Artikel 3a.2 , Artikel 3a.3 , Artikel 3a.411)
 12. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 2.1 , Artikel 3.6 , Artikel 3.16 , Artikel 3.1712)
 13. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 3.1 , § 1.1 , Artikel 3.3 , Artikel 3.4 , Artikel 3.5 , Artikel 3.6 , Artikel 3.7 , Artikel 3.8 , Artikel 3.9 , Artikel 3.11 , Artikel 3.12 , Artikel 3.13 , Artikel 3.14 , Artikel 3.15 , Artikel 3.16 , Artikel 3.17 , Artikel 4.3 , Artikel 3.18 , Artikel 3.8a13)
 14. Heeft betrekking op Artikel 2.414)
 15. Heeft betrekking op Artikel 2.7 , Artikel 2.9 , Artikel 2.12 , Artikel 2.1615)
 16. Heeft betrekking op Artikel 2.1016)
 17. Heeft betrekking op Artikel 3a.117)
 18. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 3.1 , Artikel 3.2 , Artikel 3.3 , Artikel 3.4 , Artikel 3.5 , Artikel 3.6 , Artikel 3.8 , Artikel 3.11 , Artikel 3.12 , Artikel 3.13 , Artikel 3.14 , Artikel 3.15 , Artikel 3.16 , Artikel 3.17 , Artikel 3.18 , Artikel 3.20 , Artikel 3.23 , Artikel 3.24 , Artikel 3.8a18)
 19. Heeft betrekking op Artikel 2.119)
 20. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 3.2 , Artikel 3.6 , Artikel 3.7 , Artikel 3.12 , Artikel 3.2220)
 21. Heeft betrekking op Artikel 3a.121)
 22. Heeft betrekking op Artikel 3a.122)
 23. Heeft betrekking op Artikel 3a.123)
 24. Heeft betrekking op Artikel 3a.2 , Artikel 3a.3 , Artikel 3a.424)
 25. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 2.3 , Artikel 3.1 , § 1.1 , Artikel 3.2 , Artikel 3.3 , Artikel 3.4 , Artikel 3.5 , Artikel 3.6 , Artikel 3.7 , § 1.2 , Artikel 3.8 , Artikel 3.9 , Artikel 3.10 , Artikel 3.11 , Artikel 3.12 , Artikel 3.13 , § 1.3 , Artikel 3.14 , § 1.4 , Artikel 3.15 , Artikel 3.16 , Artikel 3.17 , § 1.5 , § 1 , Artikel 3.18 , Artikel 3.19 , Artikel 3.20 , Artikel 3.21 , Artikel 3.22 , Artikel 3.23 , Artikel 3.2425)
 26. Heeft betrekking op Artikel 2.1126)
 27. Heeft betrekking op Artikel 3.1827)
 28. Heeft betrekking op Artikel 2.1728)
 29. Heeft betrekking op Artikel 2.3 , Artikel 3.129)
Naar boven