Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.22

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar § 1

  1. Besluit zorgverzekering
   Artikel 3.11
  2. Regeling risicoverevening 2013
   Artikel 4
  3. Regeling risicoverevening 2018
   Artikel 4

  Verwijzingen naar § 1.5

  1. Regeling risicoverevening 2012
   Artikel 4
  2. Regeling risicoverevening 2014
   Artikel 4
  3. Regeling risicoverevening 2015
   Artikel 4
  4. Regeling risicoverevening 2016
   Artikel 4
  5. Regeling risicoverevening 2017
   Artikel 4
  6. Regeling risicoverevening 2019
   Artikel 4
  7. Regeling risicoverevening 2020
   Artikel 4
  8. Regeling risicoverevening 2021
   Artikel 4
  9. Regeling risicoverevening 2022
   Artikel 4

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  14-05-2014 t/m 01-04-2014 Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 15-04-2014 Stb. 2014, 166
  10-12-2010 t/m 15-09-2010 Wijziging 23-11-2010 Stb. 2010, 799 23-11-2010 Stb. 2010, 799
  23-12-2008 t/m 15-09-2008 Nieuw 09-12-2008 Stb. 2008, 549 09-12-2008 Stb. 2008, 549 Alg. 1

  Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2008/549 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven