Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.20

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling risicoverevening 2020
  Artikel: 16
 2. Regeling risicoverevening 2021
  Artikel: 16
 3. Regeling risicoverevening 2022
  Artikel: 17

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar § 1

  1. Besluit zorgverzekering
   Artikel 3.11
  2. Regeling risicoverevening 2013
   Artikel 4
  3. Regeling risicoverevening 2018
   Artikel 4

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  21-09-2022 t/m 01-01-2022 Wijziging 06-09-2022 Stb. 2022, 363 06-09-2022 Stb. 2022, 363
  23-07-2021 t/m 30-09-2020 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 377 14-07-2021 Stb. 2021, 377 Inwtr. 1
  30-09-2016 Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 02-10-2013 Stb. 2013, 384
  Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 384 02-10-2013 Stb. 2013, 384 Inwtr. 2
  30-09-2014 Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 02-10-2013 Stb. 2013, 384
  Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 384 02-10-2013 Stb. 2013, 384 Inwtr. 3
  14-05-2014 t/m 01-04-2014 Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 15-04-2014 Stb. 2014, 166
  29-12-2011 t/m 30-09-2011 Wijziging 16-12-2011 Stb. 2011, 654 16-12-2011 Stb. 2011, 654 Inwtr. 4
  23-12-2008 t/m 15-09-2008 Nieuw 09-12-2008 Stb. 2008, 549 09-12-2008 Stb. 2008, 549 Alg. 5

  Opmerkingen

  1. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2021 is toegekend.
   Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2021 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.1)
  2. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.2)
  3. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.3)
  4. Is voor het eerst van toepassing met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend. Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over kalenderjaren voor het kalenderjaar, bedoeld in de vorige volzin, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden (Stb. 2011/654).4)
  5. Artikel III van Stb. 2008/549 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
  Naar boven