Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.11

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 3.12, 3.18
 2. Regeling risicoverevening 2012
  Artikel: 10
 3. Regeling risicoverevening 2013
  Artikelen: 10, 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar § 1.3

  1. Besluit zorgverzekering
   Sub-paragraaf 1.4

  Verwijzingen naar § 1

  1. Besluit zorgverzekering
   Artikel 3.11
  2. Regeling risicoverevening 2013
   Artikel 4
  3. Regeling risicoverevening 2018
   Artikel 4

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  21-09-2022 t/m 01-01-2022 Wijziging 06-09-2022 Stb. 2022, 363 06-09-2022 Stb. 2022, 363
  23-07-2021 t/m 30-09-2020 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 377 14-07-2021 Stb. 2021, 377 Inwtr. 1
  31-10-2019 t/m 30-09-2019 Wijziging 10-10-2019 Stb. 2019, 371 10-10-2019 Stb. 2019, 371 Inwtr. 2
  30-09-2017 t/m 01-01-2014 Wijziging 14-09-2017 Stb. 2017, 350 14-09-2017 Stb. 2017, 350 Inwtr. 3
  30-09-2016 Wijziging 02-09-2016 Stb. 2016, 328 02-09-2016 Stb. 2016, 328 Alg. 4
  05-12-2015 t/m 30-09-2015 Wijziging 24-11-2015 Stb. 2015, 458 24-11-2015 Stb. 2015, 458 Inwtr. 5
  04-02-2015 t/m 30-09-2014 Wijziging 20-01-2015 Stb. 2015, 34 20-01-2015 Stb. 2015, 34 Inwtr. 6
  14-05-2014 t/m 01-04-2014 Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 15-04-2014 Stb. 2014, 166
  19-12-2012 t/m 30-09-2012 Wijziging 04-12-2012 Stb. 2012, 638 04-12-2012 Stb. 2012, 638 Inwtr. 7
  29-12-2011 t/m 30-09-2011 Wijziging 16-12-2011 Stb. 2011, 654 16-12-2011 Stb. 2011, 654 Inwtr. 8
  23-12-2008 t/m 15-09-2008 Wijziging 09-12-2008 Stb. 2008, 549 09-12-2008 Stb. 2008, 549 Alg. 9
  01-01-2007 Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389

  Opmerkingen

  1. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2021 is toegekend.
   Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2021 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.1)
  2. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2020 wordt toegekend.
   Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2020 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.2)
  3. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2018 wordt toegekend.
   Geldt voor het vijfde lid voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.
   Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2018 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.3)
  4. Artikel II van Stb. 2016/328 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
  5. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2016 wordt toegekend.
   Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2016 voorafgaande kalenderjaren, blijven de regels van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.5)
  6. Geldt voor het eerst m.b.t. de vereveningsbijdrage die voor het kalenderjaar 2015 wordt toegekend.
   Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2015, voorafgaande kalenderjaren, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.6)
  7. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.
   Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over kalenderjaren voor dat kalenderjaar, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden. 7)
  8. Is voor het eerst van toepassing met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend. Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over kalenderjaren voor het kalenderjaar, bedoeld in de vorige volzin, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden (Stb. 2011/654).8)
  9. Artikel III van Stb. 2008/549 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.9)
  Naar boven