Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.7

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 3.3, 3.9
 2. Regeling risicoverevening 2012
  Artikel: 5
 3. Regeling risicoverevening 2014
  Artikelen: 5, 6
 4. Regeling risicoverevening 2015
  Artikelen: 5, 6
 5. Regeling risicoverevening 2016
  Artikelen: 5, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar § 1.2

   Verwijzingen naar § 1

   1. Besluit zorgverzekering
    Artikel 3.11
   2. Regeling risicoverevening 2013
    Artikel 4
   3. Regeling risicoverevening 2018
    Artikel 4

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-01-2023)

   Opmerking

   - Geen opmerking -

   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   30-09-2016 Vervallen 02-09-2016 Stb. 2016, 328 02-09-2016 Stb. 2016, 328 Alg. 1
   05-12-2015 t/m 30-09-2014, t/m 30-09-2015 Wijziging 24-11-2015 Stb. 2015, 458 24-11-2015 Stb. 2015, 458 Inwtr. 2
   04-02-2015 t/m 30-09-2014 Wijziging 20-01-2015 Stb. 2015, 34 20-01-2015 Stb. 2015, 34 Inwtr. 3
   14-05-2014 t/m 01-04-2014 Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 15-04-2014 Stb. 2014, 166
   19-12-2012 t/m 30-09-2012 Vernummerd-wijziging 04-12-2012 Stb. 2012, 638 04-12-2012 Stb. 2012, 638 Alg. 4, Inwtr. 5
   10-12-2010 t/m 15-09-2010 Wijziging 23-11-2010 Stb. 2010, 799 23-11-2010 Stb. 2010, 799 Alg. 6
   23-12-2008 t/m 15-09-2008 Wijziging 09-12-2008 Stb. 2008, 549 09-12-2008 Stb. 2008, 549 Alg. 7
   01-01-2008 Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 542 12-12-2007 Stb. 2007, 542
   01-01-2006 Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389

   Opmerkingen

   1. Artikel II van Stb. 2016/328 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
   2. Het tweede en derde lid gelden voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2015 wordt toegekend.
    Het eerste lid geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2016 wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2016 voorafgaande kalenderjaren, blijven de regels van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.2)
   3. Geldt voor het eerst m.b.t. de vereveningsbijdrage die voor het kalenderjaar 2015 wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2015, voorafgaande kalenderjaren, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.3)
   4. Voorheen art. 3.8.4)
   5. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over kalenderjaren voor dat kalenderjaar, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden. 5)
   6. Door Stb. 2012/638 vernummerd tot art. 3.6.6)
   7. Artikel III van Stb. 2008/549 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.7)
   Naar boven