Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.5c

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 3
 4. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikelen: 1, 3
 5. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
  Artikel: 3
 6. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 7. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 2.1, 2.14, 2.2, 2.4
 8. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 9. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 10. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikelen: 1, 3
 11. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Artikelen: 1, 3
 12. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikelen: 1, 3
 13. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikelen: 1, 3
 14. Regeling medisch-specialistische zorg
  Artikel: 3
 15. Regeling proeftuin kortdurende zorg
  Artikel: 1
 16. Regeling risicoverevening 2013
  Artikel: 1
 17. Regeling risicoverevening 2014
  Artikel: 1
 18. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset (mds) medisch specialistische zorg
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-10-2016 Wijziging 19-09-2016 Stb. 2016, 349 19-09-2016 Stb. 2016, 349
01-01-2015 Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 09-12-2014 Stb. 2014, 521 Alg. 1
Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 15-10-2014 Stb. 2014, 417
01-01-2013 Nieuw 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512

Opmerkingen

 1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor onderdeel a in plaats van het tweede lid, onderdeel a.1)
Naar boven