Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.4

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling zorgverzekering
 2. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (aanpassing te verzekeren prestaties 2009)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg
  Artikel: 2
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (vaststelling integrale prestatiebeschrijvingen voor geboortezorg)
  Artikel: 2
 4. Beleidsregel Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg
  Artikel: 3
 5. Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikel: 2
 7. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
  Artikel: 3
 8. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
  Artikel: 2
 9. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 10. Besluit aanwijzing invoering prestatie algemene diensten of activiteiten zorg Parkinsonpatiënten
  Artikel: 2
 11. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 29
 12. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 2.1, 2.10, 2.12, 2.2, 2.4a, 2.5
 13. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 14. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 15. Regeling aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg
  Artikel: 3
 16. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 4
 17. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 1
 18. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Bijlage: 2
 19. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikel: 30
 20. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 30
 21. Regeling medisch-specialistische zorg
  Artikelen: 3, 31
 22. Regeling risicoverevening 2016
  Artikel: 1
 23. Regeling risicoverevening 2017
  Artikel: 1
 24. Regeling risicoverevening 2018
  Artikel: 1
 25. Regeling risicoverevening 2019
  Artikelen: 1, 12
 26. Regeling risicoverevening 2020
  Artikelen: 1, 12
 27. Regeling risicoverevening 2021
  Artikel: 1
 28. Regeling risicoverevening 2022
  Artikel: 1
 29. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset (mds) medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 30. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 1, 2.1, 2.2
 31. Regeling ‘Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten’
  Artikel: 3
 32. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.4
 33. Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten
  Artikel: 3
 34. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 322 22-08-2022 Stb. 2022, 322
01-01-2017 Wijziging 10-10-2016 Stb. 2016, 377 10-10-2016 Stb. 2016, 377
06-10-2016 Wijziging 19-09-2016 Stb. 2016, 349 19-09-2016 Stb. 2016, 349
01-01-2016 Wijziging 08-09-2015 Stb. 2015, 335 08-09-2015 Stb. 2015, 335
01-01-2015 Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 15-10-2014 Stb. 2014, 417
01-01-2014 Wijziging 05-09-2013 Stb. 2013, 355 05-09-2013 Stb. 2013, 355
01-01-2013 Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512 Alg. 1
31-10-2012 t/m 01-01-2008 Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512
01-01-2012 Wijziging 30-09-2011 Stb. 2011, 467 30-09-2011 Stb. 2011, 467 Alg. 2
01-01-2010 Wijziging 31-08-2009 Stb. 2009, 381 31-08-2009 Stb. 2009, 381 Inwtr. 3
01-01-2009 Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 371 28-08-2008 Stb. 2008, 371
Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 370 28-08-2008 Stb. 2008, 370
01-01-2008 Wijziging 25-09-2006 Stb. 2006, 464 06-12-2007 Stb. 2007, 509
Wijziging 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005
samen met
22-11-2006
Stb. 2005, 389
samen met
Stb. 2006, 630
Inwtr. 4
01-01-2007 Wijziging 25-09-2006 Stb. 2006, 464 25-09-2006 Stb. 2006, 464
01-01-2006 Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389 Inwtr. 5

Opmerkingen

 1. Artikel IV, eerste lid, van Stb. 2012/512 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk is voor het tweede lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
 3. Treedt in werking voor zover het geen betrekking heeft op zorg bij stoppen-met-rokenprogramma. Voor zover het betrekking heeft op zorg bij stoppen-met-rokenprogramma treedt het in werking op 1 januari 2011 (Stb. 2010/303).3)
 4. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2005/389 gesteld op 1 januari 2007.4)
 5. Het eerste lid treedt in werking op 1 januari 2006, met uitzondering van zorg zoals psychiaters, zenuwartsen en klinisch-psychologen die plegen te bieden, en de eerstelijns-psychologische zorg voor zover die niet wordt verleend door een huisarts. Het eerste lid treedt voor die zorg in werking op 1 januari 2008. (Stb. 2006/630)5)
Naar boven